Vika Terrasse

Gågate i sentrum av Oslo med Beer Mix heller i tre ulike format og farger. I hovedsak manuelt gradhogget overflate på heller, men en flammet overflate skiller tydelig ut gangvei gjennom hele gateløpet. Benker i manuelt gradhugget lys grå indisk granitt. Utført av Skaaret Landskap.