Browseren din er utdatert

Vi har lagt merke til at du for øyeblikket bruker en gammel versjon av IE.
Vi anbefaler virkelig at du oppdaterer nettleseren din.

Personvernerklæring

Behandling av personopplysninger i Beer Sten AS

1.       Når er Beer Sten behandlingsansvarlig?

Beer Sten AS («Beer Sten», eller «vi/oss») med org.nr. 952 440 330 er et norsk firma som leverer naturstein og rådgivning. Beer Sten vil behandle dine personopplysninger slik vi beskriver i denne erklæringen. Når du er i kontakt med oss, for eksempel som entreprenør eller som privatkunde, behandler vi personopplysninger om deg. Nedenfor finner du informasjon om hvilke personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene. Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder: navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse. Vi lagrer i tillegg kjøpshistorikk og adferdsmønster på vår nettside, dvs. opplysninger om hvordan den enkelte kunde navigerer på siden. Dette for å gi deg en bedre kundeopplevelse når du handler hos oss, og for å vite hvilke type produkter du kjøper eller er interessert i. Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Beer Sten AS ved Daglig Leder Monica Midtun Sander.

2.       Hvorfor og hva samler vi inn av personopplysninger?

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er, og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg. Vi behandler først og fremst personopplysninger med bakgrunn i avtalen vi inngår med deg som vår kunde. I tillegg er vi underlagt en rekke lover, som krever at vi behandler personopplysninger.

Vi behandler følgende personopplysninger til formålene angitt her:

Administrasjon av kundeforhold.

Vi behandler i denne forbindelse kontaktinformasjon, dokumentasjon av selskapsinformasjon, betalingsopplysninger mv.

Kjøp av natursteinsprodukter.

Vi behandler i denne forbindelse kontaktinformasjon, dokumentasjon av selskapsinformasjon, betalingsopplysninger mv.

Fakturering.

For å fakturere behandler vi kontaktinformasjon og betalingsinformasjon. For privatkunder og proffkunder behandler vi personopplysninger med grunnlag av avtalen med kunde.

Utsendelse av markedsføring.

Vi behandler navn og e-postadresse for å sende ut nyhetsbrev og i blant for annen markedsføring. Behandlingen skjer på grunnlag av samtykke fra den som mottar markedsføringen etter markedsføringsloven § 15. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til å motta nyhetsbrev fra oss. Det gjør du ved å ta kontakt med oss, eller ved å trykke på linken for å melde deg av i et nyhetsbrev du har fått. Dersom du ikke skulle ønske å motta henvendelser som foregår som ledd i markedsføring, kan du sende en e-post til firmapost@beersten.no.

Rekruttering.

I rekrutteringssammenheng behandler vi CV, søknad, attester, vitnemål, uttalelser fra referanser, interne vurderinger/intervjureferater, eventuelt ulike tester. Behandling av personopplysninger skjer på grunnlag av en avtale med den som søker stilling hos oss. Dersom vi beholder søknadsdokumentasjon etter at en rekrutteringsprosess er avsluttet, skjer dette på grunnlag av samtykke fra den som søker stillingen.

3.       Utlevering av personopplysninger til andre

Vi utleverer eller overfører ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag eller pålegg for slik utlevering.

4.       Lagringstid

Vi lagrer dine eller deres personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt. Personopplysninger som vi behandler for å oppfylle en rettslig forpliktelse fra myndighetene, slettes når lovgrunnlaget bestemmer det. Dette gjelder for eksempel bokførings- og regnskapsregler.

5.       Dine rettigheter når vibehandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling og på visse vilkår protestere mot behandlingen. Du kan like enkelt trekke ditt samtykke til vår behandling av personopplysninger som du ga samtykke, og dette vil få virkning for vår fremtidig behandling hvor samtykke er lovlig behandlingsgrunnlag. For å ta i bruk dine rettigheter må du ta skriftlig kontakt med oss på firmapost@beersten.no.Vi vil svare på din henvendelse så fort som mulig, og senest innen 30 dager. Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter etter gjeldende personvernregelverk overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir deg tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

6.       Endringer

Hvis det skulle skje endringer i hvordan vi behandler personopplysninger eller i regelverket om behandling av personopplysninger, kan dette medføre endringer i informasjonen du er gitt her. Hvis vi gjør slike endringer i denne erklæringen vil vi varsle deg, for eksempel ved å gjøre oppdatert informasjon tilgjengelig, om hva som er endret, på vår nettside beersten.no.

7.       Klage

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage ved å sende en e-post til firmapost@beersten.no (merk e-post med «Klage personvern» i Emne-feltet). Dersom klagen ikke fører frem, kan du klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan du kan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsted www.datatilsynet.no.