Skippergata

Ved hotellet The HUB i Oslo ligger det et helledekke av portugisisk BeerEcoSten® Star Blue og BeerEcoSten® Star White.