E134 Damåsen Saggrenda

Veianlegg for Statens Vegvesen utført av Steen & Lund. Anlegget består blant annet av 8 rundkjøringer og er utført i Indisk granitt av svært god kvalitet.