Knut Alvssons Vei

Rød Manga fra India benyttet til monument og murelement. Granitten er hugget for hånd. Grad 2.