General Ohmes Vei

På denne gårdsplassen er det brukt Beer Spesial brostein. Det er en halv storgatesten med naturplan overflate i størrelse 14x20x7 cm. Den er unik i forhold til at den er mye jevnere en vanlig gatesten, samt at den har et tydelig naturstenspreg. Det er også brukt sorte granittkuler som hindrer uønsket parkering og som enkelt lar seg flytte før brøytebilen kommer om vinteren.