Panorama Bergen

Vakkert uterom med Beer Mix heller i to bredder, fallende lengder. Manuelt gradhugget topp grad 1. Utført av Anleggsgartnermester Wikholm AS. Foto: Anleggsgartnermester Wikholm AS.