Oppsal Senter

Uteområde med heller i manuelt gradhogget overflate grad 1. Gatestein, pullerter, amfi blokker, taktile heller og kantstein. Utført av SL Stenlegging.