Kong Oscarsgate

Opprustning av Kong Oscarsgate i Bergen, utført av Wikholm Anleggsgartnermester.