Ørsta

Mørk finkornede grå tråkkheller. Utført av Anleggservice Ørsta.