Damskipsbrygga

Et vakkert prosjekt på 5000m2 ved elvepromenaden i Fredrikstad med fokus på bærekraft og gjenbruk. Beer Mix gatestein med flammet topp, i fin kombinasjon med brukt gatestein. Solid platekantstein skiller vei og torg i et «shared space». Svart naturstein benyttet for å markere parkering. Utført av Råde Graveservice.