D2 Ensjø

Turvei med sykkelkantstein og diverse store element og heller i mørk grå granitt med «økset» overflate på ulike aktivitetsplasser langs turvei på Ensjø. Utført av Skaaret Landskap AS