Cort Adlers gate

Byrom i Oslo med mørke grå finkornede heller i ulike størrelser, vannrenne trapper med lys kontraststripe i mørk trapp og taktile heller. Utført av Sport og Grøntanlegg.