Humla Kjeller

En meget solid dimensjonert rundkjøring bestående av store element i indisk granitt. Elementene er gradhogget på samtlige sider. Utført av PEAB Anlegg Norge AS.