Allingsås sentrum

Siden 2003 har Beer Sten levert elleve tusen kvadratmeter granitt til Allingsås Kommune i Sverige. Granitthellene er en kombinasjon av 40cmx10cm og 20cmx10cm bredder. Høy kvalitet på bearbeiding gir god tilgjengelighet for alle. Bruk av granitt med høy geologisk kvalitet fra Kuppam i denne type utemiljø er et godt valg fordi granitten ivaretar estetikk samtidig som den er meget solid og holdbar. Overflaten på granitthellene er håndhugget grad 2.