Dronninglunden

Et flott uteareal mellom bygg i Barcode. Kombinasjon av gneispregede grå heller og gatestein med liv og natursteinspreg. Trapper med taktile heller. Utført av Anleggsgartnermester Steen & Lund AS.