For beregning av radier/buer på kantsten.

Radie Lengde pr. sten Omkrets i meter hel sirkel Omkrets i meter halv sirkel Omkrets meter kvart sirkel
0,5 0,78m 3,14m 1,57m 0,78m
0,75 0,78m 4,71m 2,35m 1,17m
1 0,78m 6,28m 3,14m 1,57m
1,50 0,94m 9,42m 4,71m 2,36m
2 1m 12,57m 6,29m 3,14m
3 1m 18,85m 9,43m 4,71m
4 1m 25,13m 12,57m 6,29m
5 1m 31,42m 15,71m 7,86m
6 1m 37,70m 18,85m 9,43m
7 1m 43,98m 21,99m 11,0m
8 1m 50,27m 25,14m 12,57m
9 1m 56,55m 28,28m 14,14m
10 1m 62,83m 31,42m 15,71m
11 1m 69,12m 34,56m 17,28m
12 1m 75,40m 37,70m 18,85m
13 1m 81,68m 40,84m 20,42m
14 1m 87,96m 43,98m 21,99m
15 1m 94,25m 47,13m 23,56m