Bearbeiding

Overflaten til naturstein kan bearbeides på en rekke måter: 
For gangareal utendørs anbefales i hovedsak følgende overflater på granitt: naturplan, flammet, hugget eller finhugget. Overflater som er håndhugget av fagfolk har et helt annet uttrykk og form enn maskinelt bearbeidede overflater. I India skjer produksjonen fortsatt etter gamle håndverkstradisjoner, mens i Kina blir granitt i all hovedsak bearbeidet maskinelt. Dette gir to ulike preg på steinens overflate og det er svært viktig å være oppmerksom i forhold til hvilket uttrykk man er ute etter i bearbeidingen. For gradhogging er det mange ulike benevnelser som gradhugget, prikket, hamret, blastret osv. Alle innebærer å bearbeide en saget overflate, med ulike metallverktøy slik at den blir ru. De ulike metodene gir litt forskjellige uttrykk, men har samme funksjon. 

Naturplan: med naturlig kløvflate.

Råkilt: ubearbeidet flate med kilemerker.

Råhugget: ubearbeidet flate uten kilemerker.

Grovhugget:  for hånd med meisel. Mønster og ruhetsgrad avhenger av teknikk og verktøy.

Gradhugget for hånd: inndelt i ulike hugningsgrader (grad 1,2,3,4) etter hvor fin eller grov overflate som ønskes.

Gradhugget for maskin: overflatebearbeiding med maskinelt verktøy på en saget overflate, som gir ulik ruhet avhengig av verktøy og teknikk. 

Blastret: maskinell teknikk hvor små stålballer skytes på en saget overflate. Overflaten blir cirka som en maskinell gradhugget overflate og ganske matt.

Sandblåst: saget flate og sandblåst.

Vasket: høytrykkspyling med vann på en saget eller flammet overflate. Får frem mer farge og struktur. Resultat varierer iht trykk som benyttes.

Flammet: saget flate og flammet.

Saget: saget flate.

Fargeslipt: matt planslipt.

Polert: planslipt og polert.