Materialkvalitet Naturstein
Vakker stein med høy geologisk- og produksjonskvalitet

 
 
Naturstein er en naturlig del av norske hager, parker og utemiljø. Spesielt granittens egenskaper er høyt verdsatt av både veibyggere og landskapsarkitekter på grunn av den unike kombinasjonen av kvalitet og estetikk. Naturstein med riktig kvalitet tåler omfattende klimatiske og mekaniske påkjenninger og har et enkelt vedlikehold.

Våre fagfolk deler kvalitet i tre hovedfaktorer:

1. Geologisk kvalitet  

Dette er styrken og egenskapene til den enkelte bergart. De to viktigste egenskapene til naturstein som skal benyttes i Skandinavia er bøystrekkfasthet og vannabsorpsjon. En testrapport fra Sintef eller tilsvarende institusjon viser det man trenger å vite om den geologiske kvaliteten

2. Produkt kvalitet  

Dette er hvor nøyaktig selve produktet er fremstilt. Produktkvaliteten er god dersom mål/avvik er, innenfor toleranser beskrevet, eller, hensiktsmessige for tiltenkt bruk.  Produktkvaliteten er altså i hvilken grad produktet oppfyller toleransekrav i forhold til mål og bearbeiding. 

3. Estetisk kvalitet 

Dette er utseende til produktet. Den estetiske kvaliteten henviser til farge eller andre særegenheter til en bergart. Utforming og bearbeiding er også viktig. Om et natursteinsprodukt er manuelt eller maskinelt fremstilt har mye å si for uttrykk og stil. En overflate bearbeidet for hånd, etter gamle håndverkstradisjoner, er etter vårt syn et godt valg. Det er viktig å være bevisst i forhold til kvalitet. Der er, som ellers, ofte er en sammenheng mellom pris, kvalitet og bærekraft. Naturstein av god kvalitet er både en lønnsom og meget god investering på sikt. Slitestyrken er ekstremt høy og steinen blir vakrere med tidens tann. Den kan også gjenbrukes. Natursteinsprodukt varer i mange hundre år med minimalt vedlikehold og uten skader dersom kvaliteten er riktig.

For Beer Sten er også etisk handel en del av kvalitetsstempelet på våre produkter. Vi mener at varer produsert under gode arbeidsforhold følgelig er av høyere kvalitet. Stavanger torg et meget godt eksempel på en bevisst kunde som har beskrevet og fått levert full pakke, med både høy geologisk-, produkt- og estetisk kvalitet.