Etisk handel

Det er mange definisjoner av etisk handel. Det omtales noen ganger som rettferdig handel og det inngår som en del av CSR eller samfunnsansvar. Etisk handel kan i hovedsak beskrives som ”handel som ivaretar og fremmer menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø”.

Anstendig og lovlig handel

For oss er definisjon av etisk handel enkel. Beer Sten mener etisk handel er det å ta et bevisst valg mellom rett og galt. Etisk handel er for oss helt enkelt å drive handel på et profesjonelt og lovlig vis. Vi skal ha oversikt over vår leverandørkjede og vi stiller krav til forsvarlige og anstendige arbeidsforhold hos våre leverandører.

Ikke for enhver pris

Etisk handel er viktig for oss og vi har satt av betydelige ressurser til dette arbeidet. Våre leverandører må forholde seg til våre etiske retningslinjer. Disse retningslinjene er basert på internasjonalt anerkjente ILO- og FN-konvensjoner. Mange hevder at varene blir dyrere når man stiller etiske krav. Men det er irrelevant, hvis prisen på varen er tuftet på utbyttende arbeidsforhold. Det blir derfor absurd å si at en vare produsert under lovlige forhold er for dyr, sammenliknet med en som kanskje ikke er det.

Etisk handel et ansvar

Beer Sten AS har et av Europas største lager med granitt. Dette forplikter oss i forhold til å jobbe seriøst med etisk handel. Det er positivt både for oss, våre kunder og ikke minst vår indiske leverandør, som får en større forutsigbarhet i sin produksjon. Dette vet vi kommer arbeiderne til gode. Vi føler et stort ansvar for å bidra til at vi beholder vårt gode rykte, ikke bare når det gjelder kvalitet og erfaring, men også i forhold til å sikre etisk handel. Fem faktorer som er vesentlige for etisk handel:

  1. Direkte kontakt med produsent og innsyn i, samt kunnskap om hele produksjonskjeden
  2. Nære relasjoner i form av god dialog, respekt og gjensidig tillitt
  3. Grundig dokumentasjon om arbeids- og miljøforhold som enkelt kan etterprøves
  4. Samarbeid med uavhengig tredjepart med lokal kunnskap
  5. Langsiktighet