Bærekraftprosjekt

Ressursutnyttelse gjennom «Lappeteppet»

Vi gir råd for et mer ansvarlig forbruk. Det vil si hvordan man kan utnytte ressursene smartere. “Lappeteppet” er et av våre bærekraftprosjekt der Beer Sten tilbyr skreddersøm av førsteklasses rester til prosjekt.

Det er store mengder med rester av ulike steinprodukt i Norge. Vi hjelper deg med å finne de riktige restene som passer til ditt prosjekt. Fordelen med konseptet Lappeteppet er at man bruker opp varer som allerede er produsert og som ellers ikke ville blitt benyttet. Varene er i Norge og kan leveres raskt. Du kan være med å skape et vakkert lappeteppe av naturstein. Bra for ditt prosjekt og bra for miljøet.

Ta kontakt med oss, og vi hjelper deg.


Steintorget - en handelsplass for alle digitalt

Steintorget er et annet bærekraftprosjekt som vi har opprettet på Facebook. Vi tenker det er bra for miljøet at vi bruker det vi allerede har, før vi lager nytt. Det er mange «ekornlager» av stein som allerede finnes i Norge og som bør blir brukt og utnyttet før man produserer ny stein. Tanken vår er å la folk enkelt bytte, gi vekk, få, kjøpe eller selge steinrester på Steintorget.


​Trygt materialvalg med BeerEcoSten®

Vi har utarbeidet en unik produkt- og materialserie som heter «BeerEcoSten®».

Det innebærer at steinen vi leverer:

- Har full vugge-til-grav livssyklusanalyse
- Har EPD-dokumentasjon
- Er testet i henhold til tekniske og geologiske egenskaper (Sintef)
- Har blitt aktsomhetsvurdert i henhold til OECD’s retningslinjer
- Er sporbar helt tilbake til start i leverandørkjeden

Velger du BeerEcoSten® sikres ditt prosjekt kvalitetsmaterial som produseres med utgangspunkt i FNs bærekraftmål.