Beer Sten og Bærekraft

En helhetlig tilnærming – 3 dimensjoner

Beer Sten jobber i henhold til FN’s definisjon av bærekraft. Det innebærer en helhetlig tilnærming med konkrete tiltak på flere områder. Bærekraft er sammenhengen mellom miljø, sosiale forhold og økonomi. For å lykkes må vi jobbe innen alle tre dimensjonene. Hovedprinsippene er at forbruket vårt må reduseres, sunn økonomisk vekst må sikres og ulikhet mellom land og folk bekjempes.


Forbruket må reduseres

FN skriver at dersom alle på jorda skulle hatt samme forbruk som oss i Norge, måtte vi hatt 3,6 jordkloder. Hvis alle hadde hatt samme forbruk som i India, hadde vi kun trengt en halv jordklode. Vi i Norge må ta ansvar og sikre et mer ansvarlig forbruk. Det vil si; utnytte ressursene smartere. Vi ønsker å dele vår kunnskap og gi konkrete tips for trygge valg av naturstein i tråd med bærekraft.


Kunnskap og konkrete tiltak

Beer Stens rådgiving bidrar til å redusere forbruk i forhold til:
• Gjenbruk og bruk av rester/ overskudd
• Riktig format knyttet til funksjon
• Kvalitet for lengst mulig levetid og fremtidig gjenbruk
• Best mulig ressursutnyttelse fra tegnebrett til installasjon
• Bevisste materialvalg for estetisk bærekraft og varige anlegg


BeerEcoSten® - et trygt valg

Vi har utarbeidet en unik produkt- og materialserie som heter BeerEcoSten®.

15 material i BeerEcoSten® er tilgjengelig fra Norge, Portugal og India.

BeerEcoSten® innebærer at steinen vi leverer:
• har en full vugge-til-grav livssyklusanalyse
• har EPD dokumentasjon
• er testet ift tekniske og geologiske egenskaper (Sintef)
• har en aktsomhetsvurdering i henhold til OECD’s retningslinjer som ligger til grunn
• er sporbare helt til starten av leverandørkjeden


Ja takk, begge deler

Kortreist er bra, men det er langreist også. Det ene utelukker ikke det andre. Bærekraft gjelder hele verden. Vi må tenke globalt. FN sier at handel er avgjørende for bærekraft. Derfor er den økonomiske dimensjonen viktig for å bekjempe fattigdom. En handelsform som ivaretar både, økonomi, miljø og sosiale hensyn er avgjørende.