Vellykket byutvikling i Schweigaardsgate

Vellykket byutvikling i Schweigaardsgate

Mellom to næringsbygg skaper et vakkert uterom med granitt et hyggelig område i en ellers trist sentrumsgate. Foruten å knytte sammen to kontor bygg med attraktive uteområder, et det skapt et sosialt og pent inngangsparti. Anleggsgartner er Sport og Grøntanlegg AS og Beer Sten AS har levert granitt til alle uteområdene. Prosjektet utgjør i praksis en del av Bjørvikautbyggingen og er en sentral brikke i omformingen av Schweigaardsgate fra trafikkåre til bygate.
Prosjektet er tildelt Statens Byggeskikkpris 2014.

25.06.2014