Brosteinseminaret i Bergen

Brosteinseminaret i Bergen

Vi skal på Brosteinseminaret i Bergen. Der ser vi på gater som ble satt for 15 - 20 år siden. Hvordan står gatene? Hva er utfordringene? Hvordan ble gatene bygget opp, og hva kreves for å holde dem i stand? Seminaret retter seg mot hele bransjen av private og offentlige beslutningstakere, ingeniører, landskapsarkitekter, anleggsgartnere, broleggere etc. Kanskje vi ses?

05.09.2014