Trafikkøyer og element i granitt

I Kristiansand har vi levert kantstein, halv- og kvartmåner, samt smågatestein til trafikkøyer og kanter. Vi har også levert element benyttet som avgrensing utenfor Ikea i Kristiansand. All granitt er håndhugget i indisk Kuppam granitt. Taktile heller med knotter i 30x30x7cm er i lys grå kinesisk granitt.