Granitt i Farsund sentrum

I Farsund sentrum er det brukt granitt som hører naturlig inn i det gamle bymiljøet. Brostein er Beer spesial og element er i indisk Kuppam grey hugget for hånd grad2. Beer Mix smågatestein er også benyttet og sort indisk granitt er brukt som markering.