Fargekartotek: www.sten.se

Fargekartotek og informasjon: www.ngu.no

Veileder; Steinhåndboka: www.norskbergindustri.no