Materialkvalitet på granitt
Vakker stein med høy geologisk- og produksjonskvalitet

​Granitt er en naturlig del av norske hager, parker og utemiljø. Granittens egenskaper er høyt verdsatt av både veibyggere og landskapsarkitekter på grunn av den unike kombinasjonen av kvalitet og estetikk. Granitt med riktig kvalitet tåler omfattende klimatiske og mekaniske påkjenninger og det er ikke problem i forhold til frost, forurensing eller salt.

Våre fagfolk deler kvalitet i tre hovedfaktorer:

1. Geologisk kvalitet 

Dette er styrken og egenskapene til den enkelte bergart. De to viktigste egenskapene til en granitt som skal benyttes i Skandinavia er bøystrekkfasthet og frostmotstand. En geologisk test skal foreligge for CE-merkede produkt, lovpålagt for naturstein fra sommeren 2013. Den viser det man trenger å vite om den geologiske kvaliteten.

2. Produkt kvalitet 

Dette er hvor nøyaktig selve produktet er fremstilt. Produktkvaliteten er god dersom mål/avvik er, innenfor toleranser beskrevet, eller, hensiktsmessige for tiltenkt bruk.  Produktkvaliteten er altså i hvilken grad produktet oppfyller toleransekrav i forhold til mål og bearbeiding. 

3. Estetisk kvalitet 

Dette er utseende til produktet. Den estetiske kvaliteten henviser til farge eller andre særegenheter til en bergart. Utforming og bearbeiding er også viktig. Om et granittprodukt er manuelt eller maskinelt fremstilt har mye å si for uttrykk og stil. En overflate bearbeidet for hånd, etter gamle håndverkstradisjoner, er etter vårt syn det aller beste man kan velge.Det er viktig at kunder er bevisst hvilken kvalitet de trenger. Husk at det som ellers, ofte er en sammenheng mellom pris og kvalitet. Granitt av god kvalitet er både en lønnsom og meget god investering på sikt. Slitestyrken er ekstremt høy og steinen blir vakrere med tidens tann. Den kan også gjenbrukes. Produkt i granitt varer i mange hundre år med minimalt vedlikehold og uten skader dersom kvaliteten er riktig.

For Beer Sten er også etisk handel en del av kvalitetsstempelet på våre produkter. Vi mener at varer produsert under gode arbeidsforhold følgelig er av høyere kvalitet. Stavanger torg (referansegalleri) et meget godt eksempel på en bevisst kunde som har beskrevet og fått levert full pakke, med både høy geologisk-, produkt- og estetisk kvalitet.