​For en innføring  i etisk handel og en enkel oppskrift til etisk handel sjekk ut IEHs  veileder Etisk handel i praksis.

Lær mer om Etiske krav i offentlige anskaffelser

Saker om samfunnsansvar i norsk næringsliv på Twitter kan du bli oppdatert på ved å følge CSR lerka Trude Andersen i Innovasjon Norge.

FNs Global Compact er det ledende internasjonale nettverket for å fremme samfunnsansvar i næringslivet. FNs Global Compact har ti prinsipper for menneskerettigheter, arbeidsrettigheter,miljø og korrupsjonsbekjempelse.

Les regjeringens Stortingsmelding nr. 10 om næringslivets samfunnsansvar.