Miljø

Naturstein er utformet av naturen gjennom flere millioner år og har null energiforbruk før fremstilling og bearbeiding starter. Lang levetid, høy slitestyrke, lavt vedlikehold og mulighet for gjenbruk er meget positive miljøaspekter.

Kvalitet på natursteinsmaterial er avgjørende for miljøprofilen til et produkt. Et produkt med høy kvalitet har lengre levetid, bedre muligheter for gjenbruk og gjør det mulig å redusere forbruk av ressurser. 

Beer Sten AS startet i 2018 prosessen med EPD dokumentasjon for produkter. Beer Sten AS, sammen med andre sentrale aktører, er med i en gruppe startet av EPD Norge der vi bidrar til å revidere PCR-grunnlaget for naturstein. Med EPD dokumentasjon vil vi ha muligheten til å vise det totale bildet, og kartlegge produktenes totale miljøprofil. Vi gleder oss til dette kommer på plass for våre natursteins produkt.

Beer Sten velger samarbeidspartnere som også tenker bærekraft. På transport sikter våre partnere mot 100% fossilfrie skip i 2030. Våre produsenter installerer solcellepanel på fabrikktakene. Vår samarbeidspartner på norsk naturstein, Lundhs AS, jobber målrettet mot 100% materialutnyttelse i sine brudd.

Vi ønsker å bidra til å redusere forbruk og sikre lang levetid, så vi fremmer gjenbruk og bruk av overskudd. Vi oppfordrer til å produsere mindre, smartere og i bedre kvalitet. Sist, men ikke minst så er kommunikasjon og kunnskap viktig. Vi vil bruke tid på å dele den kunnskapen vi har. Vi skal kunne gi konkrete tips for tryggere valg av naturstein i tråd med bærekraft.

De 17 bærekraftmålene oppsummeres av FN i tre dimensjoner. Det er sammenhengen mellom miljø, sosiale forhold og økonomi som avgjør om noe er bærekraftig.  Man kan ikke bare se på miljø, man må også se på den sosiale og økonomiske dimensjonen. Forbruket vårt må reduseres, sunn økonomisk vekst må sikres og ulikhet mellom land og folk bekjempes.

Handel er avgjørende for bærekraft. Milliarder av folk er brakt ut av fattigdom siste 30 år. Derav den økonomiske dimensjonen. Man må imidlertid sikre en handelsform som ivaretar både, økonomi, miljø og sosiale hensyn. Vårt medlemskap i Etisk Handel Norge forplikter oss til aktivt å sikre dette.