Vi jobber aktivt for å sikre gode arbeidsforhold i leverandørkjeden. Beer Sten AS er den eneste steinimportøren i Norge som er medlem av Initiativ for etisk handel (IEH). Alle våre leverandører er kjent med, og forplikter seg til å følge våre etiske retningslinjer for arbeidsforhold i produksjonen. Rettferdighet gir ikke bare god samvittighet. Det er også lønnsomt å velge kvalitet.

Fordi vi har handlet direkte med vår største leverandør i mange år, har vi fått et svært godt forhold til dem. Tillit på begge sider av bordet er avgjørende for å lykkes med etisk handel. Enkelte av reisene gjennomfører vi på egenhånd, men vi bruker også en uavhengig tredjepart som hjelper oss å kartlegge arbeidsforholdene. Da kan vi være trygge på tett oppfølging og etterprøvbar dokumentasjon. Arbeidet for etisk handel har to mål: På den ene siden får vi oversiktlig informasjon om hele produksjonsprosessen, på den andre siden bidrar vi med spisskompetanse innenfor felt som foreløpig ikke er så godt utviklet i India.

Vi må alle ta vårt ansvar som innkjøper. Vi i vesten vil ofte ikke betale det som det faktisk koster å produsere en vare selv i lavkostland. Dårlig innkjøpspraksis med overdrevent prispress, korte leveringsfrister og hyppige ordreendringer fører ofte til utstrakt bruk av overtid, lave lønninger og kompromisser knyttet til sikkerhet, med andre ord konsekvenser som strider mot våre målsetninger for etisk handel. Vi vil betale våre leverandører skikkelig, slik at våre kunder trygt kan handle varer som ikke er produsert under uverdige eller ulovlige forhold.