Beer Sten og Bærekraft

En helhetlig tilnærming – 3 dimensjoner
Beer Sten jobber i henhold til FN’s definisjon av bærekraft. Det innebærer en helhetlig tilnærming med konkrete bærekraftstiltak på flere områder. Bærekraft er sammenhengen mellom miljø, sosiale forhold og økonomi. For å lykkes med bærekraft må vi jobbe innen alle tre dimensjonene. Hovedprinsippene er at forbruket vårt må reduseres, sunn økonomisk vekst må sikres og ulikhet mellom land og folk bekjempes.

Ja takk, begge deler
Kortreist er bra, men det er langreist også. Det ene utelukker ikke det andre. Bærekraft gjelder hele verden. Vi må tenke globalt. FN sier at handel er avgjørende for bærekraft. Derfor er den økonomiske dimensjonen viktig og milliarder av folk er brakt ut av fattigdom siste 30 år. En handelsform som ivaretar både, økonomi, miljø og sosiale hensyn er avgjørende.

En total miljøprofil
Beer Sten AS startet i 2018 prosessen med EPD dokumentasjon for produkter. Med EPD dokumentasjon vil vi kartlegge produktenes totale miljøprofil. Beer Sten velger samarbeidspartnere som også tenker bærekraft. På transport sikter våre partnere mot 100% fossilfrie skip i 2030. Våre produsenter installerer solcellepanel på fabrikktakene. Vår største samarbeidspartner på norsk naturstein, Lundhs AS, jobber målrettet mot 100% materialutnyttelse i sine brudd.

Forbruket må reduseres
FN skriver at dersom alle på jorda skulle hatt samme forbruk som oss i Norge, måtte vi hatt 3,6 jordkloder. Hvis alle hadde hatt samme forbruk som i India, hadde vi bare trengt en halv jordklode. I Norge, spesielt, må vi derfor tenke på hvordan vi kan jobbe for et mer ansvarlig forbruk. Det vil si; utnytte ressursene smartere. Kvalitet på natursteinsmaterial og riktig bruk er avgjørende for miljøprofilen til et produkt. Et nøye utvalgt produkt har lengre levetid, bedre muligheter for gjenbruk og gjør det mulig å redusere forbruk av ressurser.

Gjenbruk og rådgiving
Beer Sten ønsker å bidra til å redusere forbruk og sikre lang levetid, så vi fremmer gjenbruk og bruk av overskudd. Vi oppfordrer til å produsere mindre, smartere og i bedre kvalitet. Sist, men ikke minst så er kommunikasjon og kunnskap viktig. Vi vil bruke tid på å dele den kunnskapen vi har. Vi skal kunne gi konkrete tips for tryggere valg av naturstein i tråd med bærekraft.